Home » Väljalaskeinfo » Erply versioon 3.3.3

Erply versioon 3.3.3

Suuremad täiendused

 • Täiendus avalehel – näidikuid saab vaadata ka iga kaupluse kohta eraldi, lisaks summaarsetele numbritele.

 

 • Üldseadistustes saab valida, kas laekumata arvete aruandes ja maksemeenutuses kuvatakse kreeditarveid või mitte. Vaikimisi on see välja lülitatud.
  • Kreeditarved lisandusid laekumata arvete aruandesse versioonis 3.3; nüüd oleme selle võimaluse teinud seadistatavaks.
  • Kreeditarvete kuvamine laekumata arvete aruandes on kasulik sel juhul, kui kliendil on tasumata arveid, aga talle on tehtud ka kreeditarveid, ning oleks vaja näha, et tasumata summa on krediteerimiste võrra väiksem.
  • Sellisel juhul oleks tegelikult kõige õigem nii kreeditarve kui ka tasumata arve omavahel kinni kanda — lisada mõlemale laekumine “tasutud kreeditarvega”, ühele pluss-, teisele miinusmärgiga. Alternatiivina on aga võimalik vaadata aruannet sellisel kujul, kus kreeditarved on juba sisse arvestatud. Arvestada tuleb, et see teeb aruande oluliselt pikemaks ja infomahukamaks.
 • Online kassas saab tellida transporditeenust UPS-ilt (töötab ainult USA-s). Varem oli sama võimalus offline-kassas.
 • Kliendikaardilt on ära võetud “Allahindluste” alajaotus. Selle asemel soovitame kasutada palju mitmekülgsemate võimalustega Hinnakirjade moodulit.
 • Moodulisse Aruanded > Ost on lisandunud aruanded:
  • Ost hankijagruppide kaupa
  • Ost dokumentide ridade kaupa
 • Kasutajat ei saa enam lisada ilma töötajakaardita.
  • Mitmed Erplyga seotud rakendused (Offline kassa, iPad kassarakendus) nõuavad, et kasutajale oleks tehtud töötajakaart.
  • Uue töötaja lisamisel soovitame teha alati järgnevad toimingud:

   • Meeskonna moodulis klõpsata nuppu “Lisa uus töötaja ja kasutajakonto”
 • Klõpsata nuppu “Lisa kasutaja”
 • Anda uuele töötajale Erply ligipääs (luua kasutajanimi, parool ja määrata kasutajagrupp)
 • Kui töötaja firmast lahkub, siis tema kasutajakonto tuleks Seaded > Kasutajad moodulist kustutada. Töötajakaardi võib jätta alles, see võib olla aruandluse jaoks vajalik.

 

Väiksemad lisandused

 • Arvet kustutades Erply küsib, kas kasutaja soovib kustutada ka seotud laekumisi või mitte.
  • Laekumiste kustutamine on abiks juhul, kui olete kassast teinud testmüüke ja need oleks vaja kustutada koos laekumisega.
  • Laekumiste alleshoidmine on vajalik juhul, kui see on kliendi poolt reaalselt makstud raha, näiteks ettemaks. Lisaks, kui olete ettemaksuarvest teinud arve-saatelehe ja soovite seda kustutada, sealjuures valite, et laekumised jääks alles — siis Erply viib laekumise automaatselt ettemaksuarve peale tagasi, kus ta enne oli.
 • Erply hoiatab, kui komplekttoote koostisesse lisada komplekti ennast
  • Komplekt peab alati olema ERALDI toode. Komplektile endale laoseisu ei arvestata — ainult selle koostisosadele.
  • Näide: kui teil on tooted “Kübar” ja “Sulg”, siis tuleks luua lisaks eraldi toode “Kübar koos sulega”, määrata selle liigiks “komplekttoode” ja lisada mõlemad kaubad selle koostisesse.
 • Kasutajale saab nüüd anda õiguse ainult miinimum- ja soovituslikke koguseid määrata (või tootekaardil laoseisu korrigeerida), ilma et peaks andma õigust tootekaardi muutmiseks.
 • Avalehel uus widget “kuu netomüük”
 • Aruandegeneraatoris saab valida, kas aruannet Excelisse eksportides lisatakse kaasa ka päised-jalused või mitte.
 • Aruandegeneraatorisse lisatud väljad:
  • kliendi esimene ja viimane ost (summa ja kuupäev)
  • kas klient on isik
  • kas klient on firma
  • firma kontaktisik
 • Töökäskudele saab sõidukit VIN koodi järgi valida
 • Tegime kohandusi aruandes “Müük tootegruppide kaupa”. Olenevalt sellest, milline on teie tootepuu, kuvab Erply seda aruannet kas ühetasemelisena või koos vahesummadega, põhigruppide kaupa.
 • Täiendused Quickbooksi eksportfailis
 • Kassatšekil kuvatakse nüüd kliendi tegelikku kliendisaldot, mitte tema vaba krediiti.
 • Moodulit Aruanded > Tellimused enam ei ole. Tellimuste eristamise võimalus (sisse tulnud, kinnitatud jne.) on alates versioonist 3.3 olemas ka Tellimuste moodulis.